Asset Publisher Asset Publisher

film „Przedziwna Puszcza Białowieska"

Film „Przedziwna Puszcza Białowieska" został przygotowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Jego temat przewodni stanowi problematyka ochrony Puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym. W produkcji poruszony jest także wątek wielowiekowej działalności człowieka na obszarze Puszczy, który zilustrowano zdjęciami wykonanymi przy pomocy skaningu laserowego (technologia LiDAR).