Asset Publisher Asset Publisher

Edukatorzy również ciągle się uczą…

W naszej pracy niezmiernie ważne jest, by się wzajemnie od siebie uczyć i by w efekcie jak najlepiej prowadzić edukację przyrodniczo-leśną społeczeństwa.

Edukatorzy z Puszczy Białowieskiej mieli przyjemność wymienić się doświadczeniami z kolegami i koleżankami pracującymi w sąsiednim Leśnym Kompleksie Promocyjnym – LKP Puszcza Knyszyńska. Dwudniowe szkolenie obejmowało wizytę w Nadleśnictwach Supraśl, Czarna Białostocka, Krynki i Dojlidy i zaowocowało powstaniem wielu nowych pomysłów na realizację edukacji przyrodniczo-leśnej w naszych jednostkach. Ponadto zwiedziliśmy obiekty edukacyjne, sale, izby i przyjrzeliśmy się innym elementom infrastruktury edukacyjnej u gospodarzy terenu - podglądanie działalności innych jednostek umożliwia szersze spojrzenie na naszą pracę i pozwala na zainspirowanie się ciekawymi, innowacyjnymi i praktycznymi metodami, którymi posługują się nasi koledzy w realizacji swoich programów edukacyjnych. Odbyło się również podsumowanie działań mijającego roku (w tym realizacji akcji edukacyjnej Wakacje z Puszczą).

Leśne Kompleksy Promocyjne zostały powołane zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 30 z dnia 19 grudnia 1994 r. w wyniku ustaleń „Szczytu Ziemi” w 1992 r. w Rio de Janeiro oraz deklaracji ministrów leśnictwa w sprawie ochrony lasów w Strasburgu w 1990 r. i w Helsinkach w 1993 r. Podstawą prawną ich powstania był Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Od 1997 roku są ustanawiane na podstawie art. 13b, ust. 1 i art. 33, ust. 1 ustawy o lasach. To to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Są przy tym dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji, realizuje cele edukacyjne i promocyjne, integruje gospodarkę leśną z czynną ochroną przyrody i wspiera nauki leśne. LKP „Puszcza Białowieska” został powołany jako jeden z pierwszych w 1994 roku i obejmuje teren nadleśnictw Browsk, Białowieża i Hajnówka.

Fragment zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego LP z dnia 19.12.1994 r. w sprawie leśnych kompleksów promocyjnych:

Celem ustanowienia leśnych kompleksów promocyjnych jest:

1.     wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej na ich obszarze i warunków jej bytowania oraz trendów zachodzących w nich zmian;

2.     trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych;

3.     integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody;

4.     promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych;

5.     prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania Lasów Państwowych;

6.     prowadzenie szkoleń Służby Leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

 

Różne nadleśnictwa, różni edukatorzy i różne gusta – każda jednostka jest inna i w inny sposób promuje sztandarowe elementy gospodarki leśnej, czy to drewno, czy pozaprodukcyjne funkcje lasu, a także ochronę przyrody, hodowlę lasu i inne aspekty. Na szczęście, bowiem tylko w ten sposób każdy edukator z osobna ma możliwość pełnego wyrażenia koncepcji realizacji edukacji przyrodniczo-leśnej w swojej jednostce, co przekłada się na korzyść tych, którzy z owej edukacji korzystają. Nasza praca jest dla Was – i chcemy ją wykonywać jak najlepiej!

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty edukacyjnej!