Asset Publisher Asset Publisher

EDUKACJA O OCHRONIE PTAKÓW.

W maju na terenie naszego nadleśnictwa gościliśmy uczniów podlaskich szkół, biorących udział w promocyjno-edukacyjnym projekcie „Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej”.

Projekt jest realizowany od kwietnia br. na terenie LKP „Puszcza Białowieska" przy dofinansowaniu Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. Pierwsze zajęcia dla uczniów odbyły się na terenie Nadleśnictwa Białowieża i dotyczyły ochrony płazów oraz siedlisk wilgotnych i bagiennych w Puszczy. Cykl drugich spotkań miał miejsce na terenie Nadleśnictwa Browsk, a tematyką zajęć była ochrona ptaków na terenie Puszczy, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego projektu czynnej „Ochrony orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000". Ostatnie zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej", odbędą się w Nadleśnictwie Hajnówka i dotyczyć będą ochrony żubra oraz biernej ochrony na terenie rezerwatów przyrody. Projekt będzie trwał do połowy czerwca.

Podczas zajęć realizowanych przez Nadleśnictwo Browsk, uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o ptakach. Spotkania rozpoczynała prezentacja multimedialna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach. W trakcie zajęć uczestnicy na bieżąco uzupełniali zadania z kart pracy. Dotyczyły one m.in. nazewnictwa części ciała u ptaków, kolorów upierzenia wybranych gatunków, systemów dobierania się w pary, rozpoznawania sylwetek ptaków szponiastych w locie, gatunków ptaków zamieszkujących dziuple. Po zakończeniu części kameralnej i przerwie śniadaniowej, odbywała się wycieczka terenowa. Obowiązkowym punktem była wizyta na wieży widokowej zlokalizowanej niedaleko siedziby nadleśnictwa. To właśnie stamtąd z kilkoma grupami udało nam się zaobserwować orlika krzykliwego! Podczas spaceru po lesie, uczniowie dowiedzieli się, dlaczego wyjątkowo wiele dziupli wykutych jest w osikach, a wspólnie znaleźliśmy nawet kilka zamieszkałych. Słyszeliśmy odzywające się zięby, świstunki leśne, pełzacze, wilgi, trznadle, pierwiosnki… Zdobywając wiedzę w terenie można znacznie efektywniej przyswoić informacje. Dotyczy to szczególnie osłuchania i utrwalenia głosów różnych gatunków ptaków, których nauka z płyt CD lub innych plików nie należy do najłatwiejszych. Po zajęciach uczniowie z pewnością wiedzą ile ptaków występuje w Polsce, w jaki sposób wyznacza się strefy ochronne i po czym odróżnić orlika od bielika.