Asset Publisher Asset Publisher

DROGA NAREWKOWSKA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ BĘDZIE BEZPIECZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW I PRZYRODY

Modernizowana droga Narewkowska czeka na nawierzchnię ze specjalnej mieszanki mineralno-emulsyjnej.

Droga Narewkowska od 2001 r. jest drogą leśną udostępnioną dla ruchu publicznego, w tym samochodowego. Korzystają z niej głównie mieszkańcy, ale i turyści chcący skrócić sobie drogę z Białowieży do Narewki. Jadąc drogą wojewódzką muszą pokonać w tym celu 40 km, podczas gdy jadąc drogą Narewkowską – 22 km. To nie tylko krótszy czas przejazdu, ale też niemal o połowę mniej zużytego paliwa – oszczędność nie tylko dla kieszeni, ale i środowiska.

Takich udostępnionych dla wszystkich dróg leśnych jest w Puszczy Białowieskiej zaledwie kilka, a droga Narewkowska cieszy się największą popularnością. Jej intesywne wykorzystanie spowodowało po latach, że, stan techniczny kruszywa naturalnego, z którego droga była wykonana, znacząco pogorszył się. Dotychczas wykonywano jedynie bieżące naprawy, polegające na uzupełnieniu ubytków i wyrównywaniu nawierzchni, co przy dużym natężeniu ruchu, głównie turystycznego, wystarczało na krótki czas.

Na rozpoczęcie remontu drogi zdecydowano się pod wpływem wniosków mieszkańców, lokalnych samorządów, opinii turystów odwiedzających Puszczę Białowieską i postulatów organizacji turystycznych. Lasy Państwowe, dbając o bezpieczeństwo użytkowników, podjęły się wykonania remontu i przebudowy drogi.

Na początku 2016 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku pozytywnie rozpatrzyła wniosek Urzędów Gmin Białowieża i Narewka o przebudowę drogi leśnej Narewkowska, podając szczegółowe warunki wykonania. W postanowieniu tym między innymi wskazano, że prace remontowe powinny być prowadzone tylko poza okresem lęgowym ptaków, zwrócono uwagę również na ochronę drzew i środowiska przyrodniczego, uzgodniono warstwy konstrukcyjne drogi. Wkrótce po decyzji RDOŚ, Urzędy Gmin w Białowieży i Narewce wydały decyzje środowiskowe dla remontu drogi. Na tej podstawie starosta hajnowski wydał w maju 2016 roku nadleśnictwom Browsk i Białowieża decyzje o pozwoleniu na remont drogi Narewkowskiej.

Trwająca przebudowa drogi ma zmniejszyć częstotliwość uciążliwych napraw i zwiększyć komfort jej użytkowników – zarówno tych poruszających się samochodami, jak i rowerzystów, którzy korzystają ze szlaku Green Velo (odcinek tego szlaku przebiega drogą Narewkowską). Podbudowa drogi zostanie wykonana z kruszywa naturalnego, natomiast nawierzchnia z mieszanki mineralno–emulsyjnej wiązanej na zimo. Mimo że z wyglądu ta ścieralna warstwa kruszywa i emulsji będzie przypominała drogę asfaltową, to technologia jej ułożenia będzie zupełnie inna niż kładzenie tradycyjnego asfaltu - nie wiąże się ona z koniecznością użycia wysokiej temperatury. Zaletą tego rozwiązania jest trwałość nawierzchni, mniejsza w porównaniu do asfaltu ścieralność oraz brak pylenia z drogi podczas ruchu pojazdów.

Zgodnie z projektem technicznym, prędkość poruszania się po drodze będzie wynosiła 30 km/h.

Prace remontowe drogi Narewkowskiej rozpoczęto we wrześniu 2016 roku. Potrwają do grudnia 2018 roku, a od 2019 roku droga Narewkowska będzie dostępna dla ruchu publicznego, poprawiając komunikację i ułatwiając zwiedzanie Puszczy Białowieskiej.