Asset Publisher Asset Publisher

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I GOŚCI PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Zdecydowana większość puszczy znajdująca się pod zarządem Lasów Państwowych i najpopularniejsze szlaki turystyczne i drogi są otwarte.

Jednak stojące w pobliżu niektórych dróg i szlaków martwe drzewa, w nieprzewidywalny sposób, w każdej chwili mogą się przewrócić. W tych warunkach udostępnianie lasu musi być ograniczone, ponieważ leśnicy nie mogą ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi odwiedzających Puszczę Białowieską. Dlatego w niektórych fragmentach Puszczy Białowieskiej nadal obowiązują czasowe zakazy wstępu do lasu. Leśnicy informują o miejscach niebezpiecznych w lesie, określając je stopniami zagrożenia. Właśnie w Nadleśnictwach Hajnówka i Białowieża I stopień zagrożenia wiąże się z obszarem lasu w którym wprowadzono czasowy zakaz wstępu.

Wprowadzony zakaz wstępu na puszczańskie drogi i do niektórych obszarów Puszczy Białowieskiej oznacza, że turystom nie wolno schodzić z wyznaczonych szlaków i wchodzić do miejsc z zakazem wstępu.

Nadleśniczowie puszczańskich nadleśnictw wprowadzają okresowe zakazy wstępu tylko w konkretnych, wybranych miejscach – tam gdzie usuwane są zamarłe drzewa lub gdzie duże nagromadzenie martwych świerków stwarza szczególne niebezpieczeństwo. W miarę postępu prac i eliminowania zagrożenia, kolejne ścieżki, drogi i miejsca są ponownie udostępniane.

Wprowadzenie zakazu wstępu do niektórych fragmentów Puszczy Białowieskiej jest całkowicie zgodne z Polskim prawem i zgodne z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazuje, że w pierwszej kolejności powinny być stosowane łagodne środki, takie jak wprowadzenie zakazu wstępu do lasu.

Wprowadzony zakaz wstępu na puszczańskie drogi i do niektórych obszarów Puszczy Białowieskiej oznacza, że turystom nie wolno schodzić z wyznaczonych szlaków i wchodzić do miejsc z zakazem wstępu.

Aktualnie w Nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka udostępniona jest do ruchu turystycznego większość obszarów Puszczy Białowieskiej. Udostępniono między innymi popularne szlaki turystyczne takie jak: Żebra Żubra, Szlak Dębów Królewskich, szlak do Miejsca Mocy. Udostępniony jest również dojazd do uroczyska Krynoczka - miejsca kultu kościoła prawosławnego w pobliżu Hajnówki, w którym znajduje się cerkiew i drewniana kaplica ze źródełkiem. Usunięto też martwe drzewa wzdłuż głównych dróg publicznych pozostających pod zarządem Nadleśnictwa Hajnówka, w kierunkach: Łozice-Topiło, Hajnówka-Lipiny, Hajnówka-Białowieża, Piaski-Topiło. Remontowana Droga Narewkowska – przez którą przebiega fragment szlaku GreenVelo, łączący Narewkę z uroczyskiem Stara Białowieża - została zamknięta w 2017 r. przez wykonawcę prac remontowych, ponieważ jest to plac budowy.

Na ten czas leśnicy zorganizowali objazd szlaku GreenVelo, przebiegający nieopodal od dotychczasowego szlaku. Objazd puszczańskiego odcinka szlaku GreenVelo został oznaczony w puszczy kierunkowskazami.

Aktualna mapa z miejscami, szlakami turystycznymi oraz drogami leśnymi udostępnionymi w Puszczy Białowieskiej, podana jest przy tej informacji. Można się z nią również zapoznać na stronach internetowych Lasów Państwowych www.lasy.gov.pl; www.bialystok.lasy.gov.pl; i nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej: www.bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl; www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl; www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl .

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku