Asset Publisher Asset Publisher

Bezpieczeństwo na drodze narewkowskiej

W Nadleśnictwie Browsk na 5149 m bieżących zmodernizowanej drogi Narewkowskiej, barierki ochronne zamontowano na około 300 m.

Na drodze Narewkowskiej zostały ustawione barierki ochronne zwiększające bezpieczeństwo przejeżdżających drogą pojazdów i podróżnych. Zasadniczym celem ustawienia barier jest ochrona zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego oraz ich bezpieczeństwo. Barierki zamontowane są przy przepustach drogowych oraz w miejscach z wysokimi skarpami, gdzie droga Narewkowska biegnie nasypem, szczególnie na łukach drogi. Tego typu zabezpieczenie zostało przewidziane przez projektanta modernizacji drogi i uwzględnione w projekcie, zgodnie z zarządzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”.

Barierki oprócz zakładanej funkcji zabezpieczenia przed zjazdem z jedni na odcinkach z wysokimi nasypami, pełnią też funkcję energochłonną.

Tak jak słusznie zauważył pan Adam Bohdan, wiceprezes Fundacji Dzika Polska, ”był kilka lat temu czas i możliwość na złożenie odwołania od decyzji środowiskowej dla przebudowy tej drogi…”. Nikt jednak przez długi czas konsultacji wspomnianej decyzji nie złożył stosownych uwag.