Asset Publisher Asset Publisher

„Zajączki” w lesie.

Świat przyrody – piękny, fascynujący i tajemniczy, którego częścią jest człowiek, dostarcza pozytywnych emocji, cieszy i wzrusza, wzbudza zainteresowanie, podziw i szacunek.

Celem edukacji przyrodniczej w przedszkolu jest zbliżenie dziecka do tego świata, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierzą, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.

W dniu 13 lutego 2018 r. lasy Nadleśnictwa Browsk rozbrzmiały wesołym gwarem, małych „Zajączków” …. Przyjechały do nas Przedszkolaki z Przedszkola nr 3 w Hajnówce.

Zima jest trudnym okresem dla zwierząt, Przedszkolaki postanowiły zaangażować się w przygotowanie „stołówek” dla ptaków i nie tylko. Dzieci zdobywały wiadomości na temat zwierząt i ich sposobów dokarmiania. Uczyły się rozpoznawać i nazywać zwierzęta, które potrzebują pomocy, wymieniały przykłady pokarmu, którym można dokarmiać ptaki i zwierzęta leśne.

Podczas spaceru po lesie dzieci obserwowały piękno zimowego lasu. Leśnicy zaprowadzili dzieci do pobliskiego miejsca dokarmiania zwierząt Wspólnie zostały wybrane drzewka, na którym zawiesiły smakołyki dla ptaków. Wyłożony został pokarm dla zwierząt.

Dzieci po zajęciach zrozumiały potrzebę opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą.