Asset Publisher Asset Publisher

Puszczańska enklawa wodna w Nadleśnictwie Browsk.

Mała retencja to sposób na gromadzenie wody w okolicy. Pozwala nam zatrzymać lub spowolnić spływ wód, dbając przy tym o rozwój środowiska naturalnego. To zestaw wielu różnorodnych działań, które przynoszą wymierne korzyści zarówno dla ludzi, jak i przyrody. Budowa i remonty niewielkich zbiorników, oczek wodnych i stawów, ochrona terenów podmokłych i wiele innych zadań – to działania lokalne, które realizujemy i wspieramy. W połączeniu z inwestycjami z zakresu dużej retencji, są skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu skutkom suszy i powodzi.

Leśnicy z Nadleśnictwa Browsk kończą inwestycję mającą na celu uratowanie akwenu wodnego w osadzie leśnej Gnilec na terenie Puszczy Białowieskiej.

Akwen wodny, składający się z dwóch zbiorników, powstał w latach 80 XX wieku poprzez spiętrzenie odcinka cieku wodnego Jabłoniówka w sąsiedztwie osady leśnej Gnilec i linii kolejowej łączącej Hajnówkę z Cisówką. Zbiorniki dopełniają przepiękny krajobraz i są szczególnie ważne dla lokalnego ekosystemu, są miejscem bytowania zwierząt, zapewniają ochronę różnorodności biologicznej, retencjonowanie wody, a także ochronę przeciwpożarową.

Postępujące zmiany klimatyczne, w szczególności częściej występujące okresy suszy, powodują, że projekty inwestycyjne związane z magazynowaniem wody na obszarach chronionych są priorytetowe.

Dzięki prowadzonym pracom zachowamy naturalny charakter tej części lasu i usuniemy wszystkie ryzyka związane  z użytkowaniem zbiorników. Z tej inwestycji szczególnie skorzystają ptaki, dla których zbudowane zostały dwie wyspy i płazy, które zyskają specjalne nagrzewalnie.

W inwestycji wykorzystano materiały pochodzenia naturalnego (kamień polny, żwir, pospółka).

Zadanie realizowane jest z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu „Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja na terenach nizinnych”, którego najważniejszym założeniem jest zabezpieczenie lasów przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych.

Działając lokalnie, w ramach małej retencji, wspieramy ochronę zasobów wodnych w całymi kraju.