Aktualności Aktualności

Wizuta uczniów z czeskiego technikum

W dniu 3 września br. odwiedziła nas grupa czeskich uczniów Szkoły Leśnej w Pisku.

Uczniowie maturalnej klasy przyjechali do Polski na tydzień i jest to już 19 rok (!) współpracy pomiędzy Technikum Leśnym w Białowieży, a Szkołą Leśną w Pisku. Rokrocznie we wrześniu odbywa się tygodniowa wymiana uczniów tych placówek. Dzięki temu młodzi leśnicy mogą się poznać specyfikę gospodarki leśnej prowadzonej poza rodzimym krajem.

Uczniowie przyjechali do Nadleśnictwa Browsk, aby dowiedzieć się o pracy leśnika na terenach cennych przyrodniczo. Spotkanie rozpoczęło się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach, gdzie uczestnicy zapoznali się ze specyfiką puszczańskich nadleśnictw, różnorodnością form ochrony przyrody oraz aktualnymi problemami lokalnych leśników. Następnie udaliśmy się w teren, by przedstawić naszym gościom infrastrukturę edukacyjno-turystyczną Nadleśnictwa Browsk. Młodzi leśnicy z dużym zainteresowaniem przyglądali się pomysłom stosowanym na terenie Puszczy Białowieskiej.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy za rok!