Aktualności Aktualności

Uroczystość „Poświęcenie pomnika-mogiły żołnierzy 1920 roku w Białowieży”

W dniu 21 września 2020 roku w Białowieży, z okazji obchodów 100-lecia zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej, odbyła się uroczystość „Poświęcenie pomnika-mogiły żołnierzy Wojska Polskiego 1920 roku w Białowieży”.

Początek uroczystości to posadzenie „Dębu Marszałka” w Parku Dyrekcyjnym przy Pomniku Marszałka Piłsudskiego dla uczczenia 100-lecia zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Sadzonka dębu została pobłogosławiona przez Papieża Franciszka. Dąb posadzili: Albert Litwinowicz – Wójt Gminy Białowieża, Andrzej Józef Nowak – dyrektor RDLP w Białymstoku, Anna Kulbacka - dyrektor TL w Białowieży.

W Kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus odbyła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę celebrowana przez JE ks. abp. Tadeusza Wojdę, Metropolitę Białostockiego.
Po Mszy świętej odbył się Koncert pieśni patriotycznych Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej. Wykład pt. "Wojna polsko-bolszewicka 1919- 1920. Prawda i mity" wygłosił Marek Gajewski z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Ostatnia oficjalna część uroczystości odbyła się na Cmentarzu w Białowieży.
W 2020 roku, z inicjatywy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus zbudowano pomnik-mogiłę dziewięciu żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w lipcu i wrześniu 1920 roku polegli w walkach z bolszewikami w Białowieży i Puszczy Białowieskiej. Kwerendy archiwalne pozwoliły na ustalenie tożsamości żołnierzy pochowanych na białowieskim cmentarzu:
kpt. Konstanty Orzechowski
Ur. w 1888 w Białowieży, †27 VII 1920
Dowódca I Batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów
Pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari
por. Aleksander Przybyłko, 2. Pułk Piechoty Leg., †28 VII 1920
kpr. Mazur Adam, 2. Pułk Piechoty Legionów, †24 VII 1920
szer. Bronisław Waszkiewicz, 2. Pułk Piechoty Leg., †27 VII 1920
szer. Piotr Wężyk, 2. Pułk Piechoty Legionów, †27 VII 1920
st. szer. Antoni Grygier, 56. Pułk Piechoty, †27 VII 1920
szer. Ignacy Krzykowski, 56. Pułk Piechoty, †27 VII 1920
szer. Jan Pijanowski, 59. Pułk Piechoty Wielkopolskiej, †13 IX 1920
szer. Antoni Sądecki, 60. Pułk Piechoty Wlkp., †15 IX 1920

Uroczystości towarzyszyły wystawy, które są umieszczone w centrum Białowieży i w przedsionku kościoła.

Autorami wystaw są: profesor Bogumiła Jędrzejewska i Lech Ziemowit Nowacki.
Wystawy zostały sfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Pomnik- mogiła został sfinansowany ze środków: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Instytutu Pamięci Narodowej.
Wykonawcą pomnika jest pan Adam Korobkiewicz z Narwi.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem
Ministra Obrony Narodowej - pana Mariusza Błaszczaka ze względu na patriotyczny i edukacyjny charakter przedsięwzięcia;
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – pana Jarosława Szarka.

Organizatorami uroczystości byli:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Wójt Gminy Białowieża
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Technikum Leśne w Białowieży
Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy