Aktualności Aktualności

ŚWIĘTY JAN GWALBERT

12. lipca obchodzimy rocznicę śmierci Świętego Jana Gwalberta – patrona leśników.

Święty Hubert i Święty Eustachy to dwaj najbardziej znani patroni leśników. Mało kto jednak słyszał o Janie Gwalbercie, który również otacza ich swoją opieką. Urodził się on w 995 roku we Florencji. Pomimo szlacheckiego pochodzenia i dobrego wychowania, w młodości prowadził hulaszczy tryb życia.

Nawrócenia doznał po śmierci swojego brata, chcąc dokonać zemsty na jego zabójcy. Słysząc, jak morderca błaga go o litość w imię Zbawiciela, Jan Gwalbert wybaczył przeciwnikowi. Po tych wydarzeniach wstąpił do klasztoru, gdzie aktywnie zwalczał świętokupstwo i łamanie celibatu. Jego działania nie przyniosły mu przychylności przełożonych, dlatego postanowił opuścić mury zakonu i został pustelnikiem.

Po pewnym czasie, przeniósł się do Vallombrosa, gdzie sam założył klasztor. Był w nim opatem, którego cechowała niezwykła skromność i pokora. Okoliczni mieszkańcy ponoć mawiali o nim: „Jeśliś ciekaw wiedzieć, kto jest opatem w Vallombrosa, to uważaj, który z tamtejszych mnichów najpokorniejszy, najcierpliwszy i najpobożniejszy”. W tym też czasie, wraz z innymi mnichami, opiekował się okolicznymi lasami położonymi w okolicach zakonu.

Jan Gwalbert zmarł 12 lipca 1073 roku. Ten dzień obchodzimy jako jego święto, dlatego warto zapoznać się bliżej z historią tego mało znanego patrona leśników.