Aktualności Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ

Właśnie dzisiaj – 2 lutego obchodzimy to bardzo ważne święto. Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody to hasło tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł.

Data obchodów Światowego Dnia Mokradeł upamiętnia podpisanie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego - Konwencja ramsarska. W tym roku przypada 51. rocznica tego wydarzenia.

Bardzo istotny aspekt stanowi także podnoszenie świadomości społecznej o roli, jaką spełniają tego rodzaju obszary. Światowy Dzień Mokradeł obchodzimy od 1997 roku, rokrocznie pod innym hasłem.

Leśnicy świetnie wiedzą, że mokradła wspierają nasze wysiłki w walce ze zmianami klimatu. Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach w ramach projektu „Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja na terenach nizinnych”, realizowanego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uratowało akwen wodny w osadzie leśnej Gnilec. Powstał on w latach 80. XX wieku poprzez spiętrzenie odcinka cieku wodnego Jabłoniówka i składa się z dwóch zbiorników. Dzięki zgromadzonej wodzie, zbiornik przyciąga wiele różnorodnych gatunków zwierząt, będąc jednocześnie siedliskiem licznych płazów oraz ptaków wodnych.

Na terenie naszego nadleśnictwa w ciągu ostatnich miesięcy dostosowaliśmy także 18 oczek wodnych, stanowiących wodopoje dla leśnych zwierząt.

Działamy lokalnie – myślimy o zasobach wodnych globalnie!