Aktualności Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ GLEBY

W dniu 5 grudnia obchodzimy to bardzo ważne przyrodnicze święto, które ma na celu podkreślenie, że gleba stanowi kluczowy element środowiska.

Święto ustanowiono w 2002 roku, jednak przez następną dekadę obchodzili je głównie gleboznawcy. Dzięki staraniom króla Tajlandii Bhumibola Adulyadeja, w 2012 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO – Food and Agriculture Organization od the United Nations) zarekomendowała, by ONZ ustanowiło Światowy Dzień Gleby. Dzięki temu już pod koniec 2013 została przyjęta rezolucja uchwalająca to święto, a dodatkowo rok 2015 został mianowany Międzynarodowym Rokiem Gleb. Nie bez przyczyny 5 grudnia stał się terminem obchodów Światowego Dnia Gleby – właśnie tego dnia tajski król świętuje swoje urodziny i w ten sposób został uhonorowany jego wkład w ochronę gleb.

Obok produkcyjnej i społecznej, lasy pełnią także bardzo istotną funkcję ochronną. Spośród 3,8 milionów ha lasów w zarządzie Lasów Państwowych, ponad 1,5 miliona ha stanowią lasy wodochronne, a niemal 328 tys. ha - lasy glebochronne1. Lasy te chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin2. Lasy ochronne różnego przeznaczenia stanowią ok. 80% powierzchni leśnej Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach.

 

 

1 Rocznik statystyczny Leśnictwa, GUS, Warszawa 2019

2 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 15 ust. 1