Aktualności Aktualności

Spotkanie opłatkowe w Nadleśnictwie Browsk

W dniu 18 grudnia w Nadleśnictwie Browsk odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe pracowników Nadleśnictwa oraz duchownych reprezentujących dwa obrządki – katolicki i prawosławny, których wierni są pracownikami naszego Nadleśnictwa.

W spotkaniu m. in. uczestniczyli:

Andrzej Józef Nowak – nadleśniczy

Zbigniew Niemyjski – dziekan dekanatu hajnowskiego

Józef Poskrobko – duszpasterz leśników powiatu

Grzegorz Kułakowski – proboszcz parafii katolickiej w Narewce

Aleksander Surel   - proboszcz parafii prawosławnej w Narewce

Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem.

Podczas spotkania rozmawiano o aktualnych  sprawach  związanych z bieżącą działalnością Nadleśnictwa. Niedawno powołany Nadleśniczy poznał także na tym uroczystym spotkaniu całą Załogę, z którą w najbliższym czasie przyjdzie mu współpracować.

Podzielono się opłatkiem i prosforą życząc sobie nawzajem wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2016 roku.