Aktualności Aktualności

SADZENIE DRZEW JEST NASZYM RATUNKIEM

Sadzenie drzew na całym świecie jest najskuteczniejszą i najtańszą strategią w walce ze zmianami klimatu, jaką obecnie dysponujemy – przekonują szwajcarscy naukowcy na łamach „Science”.

Leśników o tym fakcie nie trzeba przekonywać. Każdy z nas dobrze wie, iż drzewa mają ogromny potencjał w walce ze zmianami klimatu dzięki zdolności do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Wyniki badania przeprowadzonego na Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu sugerują, że globalna akcja sadzenia drzew mogłaby usunąć z atmosfery dwie trzecie emisji węgla spowodowanych działalnością człowieka. Służba terenowa Nadleśnictwa Browsk zakasała rękawy i własnymi siłami posadziliśmy 1,75 ha drzew w aktywnej strefie ochrony UNESCO. Niby niewiele, ale od czegoś zawsze trzeba zacząć… Młode pokolenie drzew zostało posadzone w miejscu drzewostanu świerkowego, który w latach wcześniejszych obumarł i został usunięty. Posadzono 7050 sztuk sadzonek dębowych, 900 sztuk sadzonek brzozy, 1600 sztuk lipy i 150 sztuk świerka. Wszystkie młode drzewka zostały wyhodowane w szkółce znajdującej się w Nadleśnictwie Hajnówka z nasion pochodzących z wyselekcjonowanych puszczańskich drzew matecznych.

Mając jednak na uwadze decyzje organów państwa i zalecenia służb sanitarnych dotyczących epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), Nadleśnictwo Browsk stosowało się podczas sadzenia do wszelkich wytycznych. Stanowiska pracy były oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, pracownicy używali rękawiczek i pracowano zmianowo, dzięki czemu nie było zgromadzeń powyżej 2 osób.

Wszelkie działania w Puszczy Białowieskiej są  podporządkowane zachowaniu jej unikalnej wartości jako obszaru Światowego Dziedzictwa. Sadzenie drzew jest jednym z elementów działań ochronnych podejmowanych w Puszczy Białowieskiej, mających na celu m.in. ochronę siedlisk przyrodniczych, rekonstrukcję lasu w dostosowaniu do warunków siedliskowych oraz zachowanie różnorodności biologicznej i walorów Puszczy Białowieskiej dla przyszłych pokoleń.

Gdy nowo posadzone drzewa osiągną dojrzałość, będą mogły wchłonąć i przechowywać 205 mld ton węgla wg szacunków naukowców. To około dwie trzecie z 300 mld ton dodatkowych emisji węgla, jakie przedostały się do atmosfery w wyniku działalności człowieka od czasów rewolucji przemysłowej.

Wszyscy możemy dołożyć swoją cegiełkę – posadźmy chociaż jedno drzewo w przydomowym ogródku.