Aktualności Aktualności

Płonie Puszcza w Nadleśnictwie Browsk.

Pożar w powszechnej świadomości jest to odległy problem, który pozornie nas nie dotyczy. Zbyt łatwo lekceważymy proste i oczywiste wydawałoby się reguły i zasady. Jak również bagatelizowane są jakże jasne zagrożenia dla lasu Puszczy Białowieskiej – olbrzymie obciążenie ogniowe

Lasy Nadleśnictwa Browsk w 2019 roku borykają się z pożarami spowodowanymi przez awarie linii energetycznych. Takie zdarzenia powodują poważne konsekwencje w środowisku.

Obciążenie ogniowe -  ilość biomasy w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Zależy głównie od rodzaju materiału palnego, składu gatunkowego drzewostanu i jego wieku. Obciążenie ogniowe w Puszczy Białowieskiej drastycznie wzrosło. Ilość drewna zgromadzona na jednym hektarze przekroczyła 108 ton. Oznacza to, że mamy do czynienia ze wzrostem ilości martwego drewna i przewidywanego zagrożenia pożarowego.

Wczoraj tj. 9 września na terenie Nadleśnictwa Browsk miał miejsce właśnie taki pożar.

Martwy świerk upadając, przewrócił się na linie energetyczną powodując jej zerwanie po czym powstało zarzewie pożaru. Pożar rozprzestrzenił się w trybie natychmiastowym. W ciągu pół godziny ogień pochłonął hektar lasu. W ciągu następnej pół godziny kolejne pół hektara. Brak reakcji doprowadziłby do jeszcze większej katastrofy.

Spaliło się około 1,5 ha lasu.

Walka z ogniem toczyła się z ziemi i powietrza. Samolot Lasów Państwowych zrobił dwa zrzuty wody. W akcji wzięło udział 12 zastępów Straży Pożarnej – państwowej (2) i ochotniczej (10). Nieobojętni pozostali również pracownicy Nadleśnictwa Browsk, którzy z poświęceniem gasili dorobek swojej pracy. Mięśnie leśników pracowały na najwyższych obrotach a serce płakało. Dyżury w lesie były pełnione przez całą noc. Dziś również będziemy w pełnej gotowości dozorować pożarzysko.

Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie wszystkim jednostkom Straży Pożarnej.

Warunki pogodowe nie ułatwiały akcji gaśniczej. Wiał bardzo silny wiatr. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w naszej części kraju jego prędkość dochodziła wczoraj  do 65 km/godz. 

Następnie -  susza nie tylko w lasach Puszczy Białowieskiej ale w lasach ogółem.  Ten rok jest kolejnym z niedoborem wody. Brak opadów oznacza znaczny spadek wód gruntowych. Zjawisko to jest obserwowane już od kilku lat. Corocznie poziom wody spada o 20-30 cm, jest to katastrofalne w skutkach dla drzewostanów. Najbardziej wrażliwe są gatunki drzew o płytkim systemie korzeniowym. Zjawisko suszy hydrologicznej negatywnie wpływa także na gatunki wymagające żyznych i wilgotnych siedlisk, takie jak dąb i jesion, które są osłabione.

Następnym ważnym czynnikiem jest wielkości zasobów drewna martwego występującego w Puszczy Białowieskiej. Wskutek trwającej od 2012 r. gradacji kornika drukarza zasoby martwego drewna w puszczy systematycznie rosły w chwili obecnej wynoszą ponad 7 mln m3.

Te poważne zmiany środowiskowe w Puszczy Białowieskiej, które powstały na skutek zalegania wielkich ilości posuszu, zamierania drzewostanów świerkowych, suchych gorących okresów letnich i prawie bezśnieżnych zim oraz powstania dużych fragmentów drzewostanów przerzedzonych z pokrywą trawiastą w dużej części bez możliwości odnowienia, wpływają na rzeczywisty wzrost zagrożenia pożarowego.

Nasilenie występowania choćby jednego czynnika doprowadza do załamania odporności biologicznej ekosystemów leśnych. Co dopiero równoczesne działanie tak wielu czynników stresowych - predyspozycja chorobowa lasów i ciągłość procesów destrukcyjnych w środowisku leśnym  puszczy jest stała i wysoka.

Straż Pożarna i Lasy Państwowe robią wszystko aby ograniczyć skalę tego problemu. Las jest ciągle monitorowany, zgodnie z rekomendacjami usuwane są martwe drzewa stanowiące zagrożenie przy drogach publicznych i szlakach turystycznych.

Niestety stan zagrożenia jest olbrzymi, suche martwe świerki cały czas padają na drogi, szlaki turystyczne i linie energetyczne utrudniając dojazd jednostkom specjalnym czy chociażby pracownikom terenowym lasów państwowych.

Prosimy zatem o czujność i szybką reakcję w sytuacji niebezpieczeństwa pożarowego. Przecież wszyscy korzystamy z lasów, a wielu z nas mieszka lub pracuje w ich bezpośredniej bliskości.

Więcej na Nadleśnictwa Browsk