Aktualności Aktualności

OBCHODY 75 ROCZNICY ŚMIERCI DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

W sobotę 28 sierpnia na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach odbyły się uroczystości związane z 75 rocznicą śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

Danuta Siedzikówna, pseudonim "Inka", sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, zamordowana 28 sierpnia 1946 r. przez sowieckiego okupanta. Dziś jest jednym z symboli Żołnierzy Wyklętych.

Życie „Inki” związane jest z Podlasiem, urodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie, do szkoły powszechnej uczęszczała w Narewce. W 1943 r. wstąpiła do AK, gdzie pełniła funkcję łączniczki pracując jako kancelistka w nadleśnictwie.

W czerwcu 1945 r. została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa za kontakty z oddziałami AK. Wkrótce po aresztowaniu została brawurowo odbita z rąk komunistów przez oddział 5. Brygady Wileńskiej dowodzonej przez znanego Żołnierza Wyklętego mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Nie mając wielkiego wyboru, została sanitariuszką w jednym ze szwadronów. Wraz ze swoim oddziałem przeniosła się na Pomorze, gdzie uczestniczyła w akcjach bojowych.

Została aresztowana w Gdańsku 20 lipca 1946 r. Mimo brutalnego śledztwa, nie zdradziła żadnych informacji o swych współtowarzyszach. Odmówiła jakiejkolwiek współpracy i nie zdecydowała się nawet podpisać listu do prezydenta Bieruta z prośbą o łaskę, do końca deklarując, że walczyła o słuszną sprawę.

Uroczystość została zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej - Odział w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Honorowym patronatem obchody objęli Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Obchody rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym w Narewce. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko poświęcił tablicę na symbolicznym grobie rodziców „Inki” - Eugenii i Wacława Siedzików.

Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem Danuty Siedzikówny „Inki”, który znajduje się przy kościele rzymskokatolickim pw. Świętego Jana Chrzciciela w Narewce.

Kolejną częścią obchodów była uroczysta, polowa Msza Święta na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko. Płomienne kazanie wygłosił ks. Adam Turliński – proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Narewce. Swoją obecnością zaszczycili również księża: kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity ks. Piotr Augustynowicz; dziekan hajnowski, ks. prał. Zbigniew Niemyjski; ks. Jarosław Wąsowicz z Towarzystwa Salezjańskiego Inspektoria pw. Świętego Wojciecha w Pile; ks. proboszcz Krzysztof Kowalewski z Parafii w Zabłudowie; ks. Grzegorz Bartko z Parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – Sanktuarium MB Tomaszowskiej z Tomaszowa Lubelskiego oraz wieloletni proboszcz parafii w Narewce ks. Grzegorz Kułakowski, który po mszy z rąk dr hab. Piotra Kardeli, Dyrektora IPN w Białymstoku, otrzymał pamiątkowy zbiór ryngrafów w podziękowaniu za inicjatywę budowy pomnika „Inki” przy kościele i wsparcie w upamiętnianiu dzielnej sanitariuszki.

Po Mszy uczestnicy obchodów udali się pod pomnik Danuty Siedzikówny „Inki”, który znajduje się w parku przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Głos zabrali m.in. Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, reprezentujący Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, który odczytał list od Premiera; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pan Dariusz Piontkowski; Poseł na Sejm RP Pani Aleksandra Szczudło; Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Marek Malinowski; Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Pan Piotr Kardela, który reprezentował na uroczystościach Prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego; list od Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Pana Jarosława Sellina odczytał Pan Bogusław Łabędzki; Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach - Tomasz Michał Gałęzia.

Po wygłoszeniu Apelu Poległych i salwie honorowej delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem dzielnej sanitariuszki.

Swoją obecnością w uroczystościach zaszczycili członkowie rodzin Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego. Pani Danuta Ciesielska, siostrzenica Danuty Siedzikówny; Katarzyna Łoboda z domu Grzebisz wraz z małżonkiem – kuzyni Danuty Siedzikówny, Pani Marta Ziembikiewicz - córka kapitana Władysława Łukasiuka ps. „Młot”. Pan Marek Franczak – syn sierżanta Józefa Franczaka ps. „Laluś”

Nie zabrakło służb mundurowych oraz przedstawicieli lokalnego samorządu, szczególnie jednak cieszyła nas obecność licznie przybyłych przedstawicieli Lasów Państwowych. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Andrzeja Józefa Nowaka, reprezentował Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu – Krzysztof Kowalczyk. Natomiast rangę uroczystości podniosła obecność licznych pocztów sztandarowych. Na obchody przybyła także grupa motocyklistów klubu Harley Davidson Podlasie.

Uroczystości na polanie nadleśnictwa uświetnił okolicznościowy koncert słowno-muzyczny „Perły”. Zaprezentował się także Teatr muzyczny Od Czapy, Smooth Quartet oraz Chór Jednego Serca Jednego Ducha.

Puszczański posiłek zakończył ten dzień pełen wzruszeń i patriotycznych uniesień.