Aktualności Aktualności

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY WÓZ STRAŻACKI W CAŁYM POWIECIE

Piątek 4 września był wyjątkowym dniem dla strażaków z okolicznych jednostek OSP. Właśnie tego dnia przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego jednostce OSP w Siemianówce.

W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli zarówno druhowie oraz druhny z jednostek OSP z terenu Gminy Narewka, mieszkańcy gminy, jak i liczni zaproszeni goście. Przed ceremonią przekazania nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego wozu strażackiego przez duchownych katolickich oraz prawosławnych. Dzięki zakupowi najnowocześniejszego i najbardziej wielozadaniowego pojazdu na terenie całego powiatu hajnowskiego, pojazd wcześniej eksploatowany przez OSP Siemianówka został przesunięty na potrzeby OSP w Olchówce. Dzięki temu wszystkie jednostki z terenu Gminy Narewka użytkują nowe auta pożarnicze, wyprodukowane już po 2000 roku. Konieczność zakupu nowego wozu ciężkiego była podyktowana znacznym rozproszeniem punktów czerpania wody oraz zlokalizowaną na terenie gminy liczną infrastruktura związaną ze spedycją i przeładunkiem materiałów niebezpiecznych (paliwa, nawozy, chemikalia sypkie).

W uroczystościach nie mogło zabraknąć przedstawicieli Nadleśnictwa Browsk, którym szczególnie leży na sercu bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie lasów. Podczas tegorocznych wakacji – 26 lipca – wybuchł pożar na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, niedaleko granicy z Nadleśnictwem Browsk. Dzięki sprawnie funkcjonującemu systemowi ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych (wykorzystano obraz z kamer na dostrzegalniach pożarowych w nadleśnictwach: Browsk, Hajnówka i Żednia) udało się szybko wykryć pożar, co umożliwiło przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej. Pożar objął około 1,5 ha Białowieskiego Parku Narodowego, a w akcji brało udział 7 zastępów straży pożarnej (OSP i PSP) oraz pracownicy Nadleśnictwa Browsk i Białowieskiego Parku Narodowego. Do zlikwidowania zagrożenia użyty został samolot gaśniczy będący w dyspozycji RDLP w Białymstoku, który dokonał zrzutu wody. Dzięki szybkiej reakcji oraz sprawnie przeprowadzonej akcji gaśniczej, udało się zatrzymać i ugasić rozprzestrzeniający się ogień.

Duże nagromadzenie martwego drewna na terenie Puszczy Białowieskiej stanowi znaczne zagrożenie pożarowe. Mamy jednak nadzieję, że nie będzie konieczności używania nowego, wielozadaniowego wozu strażackiego na terenie lasów.

Obszerna relacja fotograficzna z uroczystości dostępna jest tutaj.