Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Browsk i żubry.

Mimo znacznego powodzenia restytucji, żubr nadal należy do gatunków zagrożonych. Widnieje bowiem zarówno w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”, jak i na „Czerwonej liście gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)”. Podlega Konwencji Berneńskiej

Żubr jest gatunkiem, który m.in. ze względu na wymagania przestrzenne oraz wąską pulę genetyczną musi podlegać stałej opiece człowieka.

Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Browsk zwierzę to bytuje w ilości ok. od 120 do 180 osobników, aczkolwiek liczby te podlegają fluktuacjom z uwagi na spore możliwości migracyjne żubra w kompleksie Puszczy Białowieskiej i na sąsiednich obszarach użytkowanych rolniczo. Nadleśnictwo od wiele lat czynnie uczestniczy w projektach dążących do m.in. poprawy bazy żerowej żubra, a co za tym idzie jakości jego życia. Doskonałym przykładem na to jest projekt pt.; „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe" jak również projekt pt. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Aby poprawić bazę żerową żubra Nadleśnictwo Browsk postawiło sobie następujące zadania;

  • Przygotowanie, zakup i rozwiezienie pasz, w tym siana i sianokiszonki, buraków, itp.
  • Koszenie łąk wraz z częściowym zbiorem siana – w chwili obecnej na terenie Nadleśnictwa koszone jest około 120 ha łąk, z których korzystają żubry
  • Poprawa bazy pokarmowej. W skład zadania wchodzi: Konserwacja „sadów” drzew owocowych. Czyszczenie miejsc dokarmiania. Konserwacja i czyszczenie istniejących wodopoii.

Wiele zadań Nadleśnictwo wykonuje ze swoich funduszy chociażby koszenie łąk czy też dodatkowy zakup karmy do dokarmiania zimowego żubrów.

Za takiego typu działaniami przemawia również to, iż Nadleśnictwo Browsk w grudniu 2012 roku rozpoczęło realizację projektu „Żubry online”, polegającego na całodobowej ich obserwacji, a przy okazji i innych zwierząt.   

Przeprowadziło też wiele zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą ze szkół nie tylko miejscowych, ale także z różnych rejonów kraju.

Okazało się, iż  Projekt Żubry Online jest znakomitą lekcją przyrody, a nawet narzędziem przydatnym naukowcom-przyrodnikom. Tysiące internautów miało w ten sposób niekiedy pierwszą w życiu okazję  poznać zwyczaje żubrów oraz innych gatunków leśnej fauny pokazujących się w leśnej kamerze, zobaczyć jak wygląda interakcja między nimi i przekonać się o bogactwie przyrodniczym Puszczy Białowieskiej.

Dziś przy brogu na polanie wyjątkowo dużo gości. Nie ma co się dziwić żubrom, leśnicy wykładają im same pyszności a  król Puszczy oprzeć się im nie może.