Aktualności Aktualności

Latające ssaki – nietoperze.

Nietoperze! O tych jakże fascynujących, nieodgadnionych latających ssakach dowiedziały się 17 02. 2015 r. dzieci z klasy III c Szkoły Podstawowej nr 3 w Hajnówce, na kolejnej z cyklu zielonej lekcji.

Uczniowie poznali zarysy  biologii i ekologii nietoperzy, jak również podczas omawiania tych tematów zweryfikowane zostały powszechne wyobrażenia i stereotypy (zabobony) dotyczące tych ciekawych ssaków.

Dzieci dowiedziały się, iż słuch to najlepiej rozwinięty zmysł nietoperzy. Jest on niezwykle czuły, szczególnie u przedstawicieli podrzędu małych nietoperzy, które doskonale posługują się echolokacją.

Ciekawą informacją okazało się także to, iż podczas lotu, polowania lub wędrówki w ciemnościach, nietoperze wysyłają ultradźwięki, nadawane w przedziale od jednej tysięcznej do jednej setnej sekundy. Częstotliwość, z jaką powracają wibracje wzrasta wraz z przybliżaniem się nietoperza do obiektu, przez który zostały one odbite co powoduje ich doskonałą orientację w przestrzeni.

Podczas zajęć bawiliśmy się w echo. Dzieci miały okazję wcielić się w rolę nietoperza i wyobrazić sobie jak to jest, gdy powrotny sygnał, który wychwytują  jego zmysły  informując go o położeniu różnych obiektów w jego otoczeniu, w tym ofiar na które poluje i którymi się żywi, a więc latających nocą owadów.

Na zakończenie zajęć uczniowie rozwiązywali test sprawdzający ich „nietoperzową" wiedzę.