Aktualności Aktualności

KURS OBRĄCZKARSKI

Już po raz kolejny na Akcji Siemianówka odbyła się praktyczna część egzaminu na obrączkarza ptaków, organizowanego przez Stację Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

W tym roku w dziewięcioro kursantów starało się uzyskać licencję na obrączkowanie ptaków i dzięki temu zostać honorowym współpracownikiem Polskiej Akademii Nauk. Pierwszy – teoretyczny etap egzaminu odbył się w siedzibie Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej. Stamtąd prowadzący oraz uczestnicy udali się na Akcję Siemianówka, aby zrealizować praktyczną część egzaminu.

CO ZROBIĆ GDY ZNAJDZIESZ PTAKA Z OBRĄCZKĄ? Koniecznie odczytaj numer i tekst umieszczony na obrączce i skontaktuj się ze Stacją Ornitologiczną! Więcej informacji można przeczytać tutaj.Kurs na obrączkarza organizowany jest raz do roku i może w nim wziąć udział każdy, kto zna dobrze krajowe gatunki ptaków i potrafi jednoznacznie określić ich wiek oraz płeć na podstawie konkretnych cech. Konieczna jest znajomość gatunków podobnych i odróżniających ich cech oraz nazw łacińskich, systematyki i nazewnictwa części ciała oraz upierzenia. Więcej informacji o wymaganym zakresie wiedzy można znaleźć tutaj. Przed rozpoczęciem tegorocznego egzaminu obrączkarskiego, ze stacją współpracowało 421 obrączkarzy , z których część może znakować wszystkie krajowe gatunki ptaków, a inni mają licencję na obrączkowanie poszczególnych gatunków lub grup ptaków.