Aktualności Aktualności

Konkurs literacko – plastyczny pamięci Simony Kossak

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych mieszkających na terenie województwa podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego (obszar administrowania RDPL w Białymstoku) do wzięcia udziału w konkursie literacko – plastycznym pamięci Simony Kossak.

Organizatorem konkursu literacko – plastycznego pamięci Simony Kossak jest;

  • Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia w Białymstoku Radio Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1
  • Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku

Współorganizatorami konkursu są Nadleśnictwa Białowieża, Hajnówka i Browsk.

Patronat nad konkursem objął Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie województwa podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego i trwać będzie od 01 października 2015 roku do 22 stycznia 2016 roku.

Materiały do pobrania