Aktualności Aktualności

Konferencja kończąca projekt...

Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000. Konferencja ma na celu podsumowanie pięciu lat realizacji projektu oraz określenie dalszych działań ochronnych i założeń strategii zarządzania populacją orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej.

Głównym celem projektu jest zatrzymanie spadku, polepszenie stanu i zasięgu lęgowej populacji orlika krzykliwego na obszarach Natura 2000 Puszcza Białowieska i Knyszyńska oraz wypracowanie i promocja modeli zrównoważonego gospodarowania krajobrazem, ze szczególnym uwzględnieniem tego gatunku.

Planowanym efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest zwiększenie produktywności orlika krzykliwego poprzez odtworzenie i przywrócenie użytkowania kilkuset hektarów łąk. Utrwalenie tego efektu, ma nastąpić dzięki zapewnieniu długotrwałej ochrony biotopu drapieżnika.  Projekt przewiduje również, podniesienie świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności i turystów oraz wymianę informacji z zainteresowanymi w całej Europie.