Aktualności Aktualności

INFORMACJA

Nadleśnictwo Browsk informuje, że w czasie prac na terenie wydzielenia 147Ca ścięto jedną brzozę z tzw. dziuplą. Dziupla znajdowała się w miejscu gałęzi i nie powstała w wyniku wykucia jej przez ptaki. Była praktycznie niewidoczna i ukazała się naszym oczom po odcięciu konaru. Postanowiliśmy zaadoptować ją na budkę lęgową – wytniemy ten fragment pnia i zawiesimy na drzewie. Mamy nadzieję, że teraz stanie się ona domem jakiegoś dziuplaka.