Aktualności Aktualności

Gdzie trawa ma języczek?

Aby odpowiedzieć na to i wiele innych pytań w dniu 14 maja br. odbyło się szkolenie botaniczne dla pracowników LKP Puszcza Białowieska oraz pracowników Białowieskiego Parku Narodowego.

Pracownicy Lasów Państwowych oraz Parku Narodowego w Puszczy Białowieskiej wzięli udział w szkoleniu botanicznym prowadzonym przez dr. Artur Obidzińskiego oraz dr. Wojciecha Ciurzyckiego z Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Celem szkolenia było przypomnienie podstaw fitosocjologii oraz typologii, a także wykorzystania wiedzy o roślinach w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla społeczeństwa.

Czy wiesz, że… omawiając zróżnicowanie blaszek liściowych traw trzeba koniecznie zwrócić uwagę na ostrogi, nazywane też uszkami, które stanowią charakterystyczną cechę rozpoznawczą gatunków. Ważnym elementem w budowie liścia większości traw jest jeszcze jeden element – języczek. Znajduje się on u nasady blaszki liściowej i jest właściwie przedłużeniem wewnętrznej skórki pochwy liściowej.

Fitosocjologia stanowi dział botaniki zajmujący się badaniem zbiorowisk roślinnych. Podczas szkolenia uczestnicy utrwalili podstawowe pojęcia fitosocjologiczne, takie jak zbiorowisko roślinne, gatunek charakterystyczny czy dominujący. Dla odmiany typologia lasu to system klasyfikacji lasów, który służy do ich grupowania na podstawie podobieństwa składu gatunkowego, struktury i warunków siedliskowych. Wiedza ta pozwala na opisanie i porównanie różnych typów lasów, ocenę ich stanu i dynamiki, prognozowanie zmian zachodzących w lasach, czy opracowanie metod ochrony i użytkowania lasów.

Uczestnicy szkolenia poznali również różne sposoby wykorzystania wiedzy o roślinach w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla społeczeństwa. Omówiono m.in.:

  • Rośliny jako wskaźniki zmian klimatu oraz stopnia naturalizacji siedlisk- niektóre gatunki roślin są wrażliwe na zmiany klimatyczne i mogą być wykorzystywane do monitorowania tych zmian jak również są wskaźnikiem naturalizacji siedlisk i drzewostanów
  • Rośliny jako źródło pożywienia - wiele roślin jadalnych można znaleźć w lasach i parkach, a ich znajomość może być przydatna podczas leśnych wędrówek.
  • Rośliny jako źródło leków - niektóre gatunki roślin zawierają substancje lecznicze, które mogą być wykorzystywane w medycynie.

Szkolenie botaniczne dla pracowników Nadleśnictw LKP i Parku Narodowego w Puszczy Białowieskiej stanowiło cenne źródło wiedzy i inspiracji. Wykorzystanie nabytych wiadomości o roślinach z pewnością uatrakcyjni prowadzenie zajęć edukacyjnych dla społeczeństwa.