Aktualności Aktualności

Członkowie niemieckiej fundacji EuroNatur odwiedzili Nadleśnictwo Browsk.

Dnia 24.08.br na terenie Nadleśnictwa Browsk gościli członkowie niemieckiej fundacji EuroNatur

Fundacja EuroNatur realizuje szereg projektów poświęconych ochronie przyrody z uwzględnieniem potrzeb ludzi.

Właśnie jeden z takich projektów realizowany jest obecnie na terenie Powiatu Hajnowskiego. Hajnowski projekt nosi nazwę; „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu".

Głównym celem projektu jest opracowanie "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego".

Strona niemiecka dysponująca bogatym doświadczeniem i wiedzą w zakresie tworzenia gmin samowystarczalnych energetycznie zapewni doradcze merytoryczne wsparcie, przeprowadzi  techniczną ocenę możliwości zainstalowania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej budynków publicznych.

Wszystkie działania angażować będą przedstawicieli samorządów i społeczności lokalnej.