Aktualności Aktualności

CYKL WAKACYJNYCH SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH

W ciągu dwóch tygodni nasi edukatorzy przeprowadzili cykl zajęć z grupą dzieci na koloniach.

Podczas trzech spotkań czas upłynął nam bardzo intensywnie. Przeszliśmy „Szlakiem orlika krzykliwego”, a podczas trasy najmłodsi zapoznali się z biologią tego interesującego gatunku oraz z metodami jego czynnej ochrony, realizowanymi na terenie naszego nadleśnictwa w ramach projektu. Dla utrwalenia zdobytej wiedzy każdy z uczestników dostał karty pracy z miniaturami tablic edukacyjnych ulokowanych wzdłuż ścieżki. Nie zabrakło części praktycznej – podczas zajęć jeden z uczestników wypatrzył przez lornetkę orlika krzykliwego w locie.

Podczas kolejnego spotkania prowadziliśmy obserwacje ornitologiczne z wieży widokowej niedaleko wioski Maruszka, nad wschodnią częścią Zalewu Siemianówka. Dzięki użyciu lunety dostrzegliśmy czaple białe i siwe, rybitwy oraz kaczki, a niektórzy szczęśliwcy zaobserwowali także sarnę. Po rozpoznawaniu gatunków ptaków po piórach, udaliśmy się na obóz ornitologiczny Akcja Siemianówka. Na miejscu powitał nas kierownik obozu – Pan Piotr Świętochowski i opowiedział najmłodszym na czym polega obrączkowanie ptaków i w jakim celu się to wykonuje. Dzieci mogły przyjrzeć się z bliska kilku gatunkom ptaków – poznali m.in. pierwiosnka i trzciniaka. Uczestnicy zapoznali się także z metodami odłowu ptaków w formie specjalnych sieci ornitologicznych i pułapek tunelowych.

Trzecie zajęcia rozpoczęła terenowa krzyżówka na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach. Uczestnicy dobrali się w pary i dostali szkielet krzyżówki. Zadanie polegało na znalezieniu haseł, ich odgadnięciu i wpisaniu w odpowiedni wers. Następnie grupa udała się do Herbarium i na ścieżkę edukacyjną „Szlakiem żubra”, by poznać bliżej króla Puszczy. Podczas spotkania nie zabrakło ciekawostek o innych ssakach zamieszkujących nasze lasy.

Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane do wzięcia udziału w podobnych zajęciach!