Aktualności Aktualności

Akcja "Stroisz"

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Dla Straży Leśnej to okres wytężonej i niebezpiecznej pracy. Tak jak w latach ubiegłych, strażnicy leśni rozpoczęli już akcję „Stroisz”. Potrwa do końca października.

Stroisz, czyli gałązki drzew i krzewów iglastych są podstawowym materiałem do produkcji wieńców i różnego rodzaju ozdób nagrobnych. Zwiększony popyt na ten materiał roślinny stanowi poważne zagrożenie dla naszych lasów. Obserwujemy systematyczny wzrost kradzieży i dewastacji w niektórych nadleśnictwach związany bezpośrednio z nielegalnym pozyskiwaniem stroiszu.

Złodzieje stroiszu tną las jak popadnie, byle szybciej i byle więcej. Wskutek takich działań, w niektórych uprawach i młodnikach leśnych w Polsce, niemal 100 procent drzew zostaje uszkodzonych. Sprawcy kradzieży i zniszczeń nie zaprzątają sobie głowy pielęgnacją i hodowlą lasu. Niekiedy trzeba usunąć wszystkie, kilkuletnie drzewka z powierzchni, a ich hodowlę trzeba zacząć od nowa. Najczęstsze kradzieże i zniszczenie drzew zdarzają się na południu kraju, szczególnie w miejscach gdzie występuje jodła, gatunek preferowany na stroiki nagrobne.

Kupując stroiki na groby warto też zwrócić uwagę na legalność pochodzenia gałęzi jodłowych czy świerkowych. Bezkarni nie mogą się też czuć handlujący nielegalnymi stroiszami. Strażnicy sprawdzą źródło i legalność pochodzenia stroiszu. Pojazdy poruszające się po drogach leśnych oraz przebiegających w pobliżu lasów także będą poddawane kontrolom. Mandat za kradzież gałęzi wynosi do 500 zł.

Czy zatem powinniśmy zrezygnować z ozdób wykonanych ze stroiszu? Naszym zdaniem - nie.

Warto podkreślić, że ozdoby wykonane ze stroiszu ulegają biodegradacji i nie są tak szkodliwe dla środowiska jak tworzywa sztuczne.

Można je jednak pozyskiwać legalnie. Ci którzy przygotowują stroisz na cele przemysłowe, powinni zwrócić się do nadleśnictwa i zakupić łatwo dostępne gałęzie iglaste leżące w lesie po świeżo wykonanych zrębach i pozostawione po wykonanych cieciach pielęgnacyjnych. Średnia cena w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wynosi około 16 zł za metr przestrzenny gałęzi.
Patrole straży leśnej będą kontrolować miejsca, gdzie rosną świerki i jodły. W ubiegłym roku w całym kraju podczas akcji „Stroisz" stwierdzono 50 przypadków nielegalnego pozyskiwania gałązek, 130 przypadków kradzieży drewna oraz znaleziono 155 wnyków. Strażnicy leśni nałożyli ponad 300 mandatów na kwotę 36 tys. zł.