Aktualności Aktualności

27 września - Światowy Dzień Rzek.

Dziś, 27-go września obchodzimy nietypowe, ale bardzo ważne święto - Światowy Dzień Rzek.

Zostało ono zaproponowane przez ONZ w 2005 roku w ramach ogłoszenia dekady – „Woda dla Życia”.  Wszyscy przecież wiedzą, iż każda forma życia na Ziemi istnieje w oparciu o  wodę. Aby zwiększyć społeczną świadomość na temat potrzeby starannej troski  o zasoby wodne,  należy uwypuklić znaczenie rzek i zachęcić do lepszego zarządzania nimi na całym świecie.  Rzeki to symbol potęgi i siły wieczności. Ich  ruch przypomina drogę, symbolizuje wędrówkę przez czas. Niosą dziennie nieskończoną ilość litrów wody, tony piasku i mułu. Tysiącom gatunków zapewniają dom, jak również środowisko rozrodu i wychowania potomstwa.

Sieć rzeczna w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Browsk nie jest szczególnie rozwinięta, dobrze wykształcone doliny rzeczne są typowe jedynie dla największych rzek: Narewki oraz Narwi a mimo to aktywnie włączamy się do obchodów Dnia Rzeki.

Zachęcamy zatem o dbanie i zwracanie uwagi na potrzeby ochrony środowiska rzecznego. Wpajamy przekonanie, że czysta rzeka to lepsza jakość życia nas samych.