Aktualności Aktualności

19 września – Dniem Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk.

19 września - dzień niby taki jak wszystkie, a jednak (…..)! W tym dniu przypada wyjątkowe święto - święto przyrody, czyli Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk.

Data tego przyrodniczego święta nawiązuje do dnia podpisania w 1979 r. Konwencji Berneńskiej – „O ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk."

W dniu dzikiej fauny, flory i naturalnych siedlisk zachęcamy do poznania dzikiej przyrody w naszym najbliższym otoczeniu. Prosimy o zwracanie uwagi  zarówno na najcenniejsze miejsca, chronione zwykle prawem, ale też na mikro środowiska, jakie mogą  znajdować się nawet w naszym ogródku, a nie będące zarejestrowaną  formą ochrony przyrody. Mimo tego są one przestrzeniami  z rzadkimi roślinami czy zwierzętami, np. skalniaki czy kompostowniki. Takie skrawki dzikiej natury, nie objęte instytucjonalną ochroną, są równie ważne dla zachowania przeolbrzymiego bogactwa przyrodniczego.